KUANTOWN NEWS
公司动态

乐活 | 观堂设计“ 高效模式 ”四格漫画大赛活动

浏览次数:816次 发布时间:2020-12-24

如何才能更高效的工作?我们工作中总会遇到这样或那样的困难,各种各样的突发状况,我们应该怎样彼此沟通,相互配合,共同克服呢?


为了加强公司品牌核心竞争力“高效模式”的建设,鼓励员工更高效的完成工作任务,观堂设计开展了“高效模式”四格漫画大赛活动。我们征集并筛选了一些各部门小伙伴儿们的漫画作品,大家快来一起看看他们的创作吧!

                                                                 


                                                                                                                                                          投票已过期

                                                                    

                                                                    请选择一个你最喜欢的漫画作品:(单选)

                                                                                                  设计高效之接画发

                                                                                                 高效观堂设计人

                                                                                                 团结协作太棒了

                                                                                                 今晚去嗨

                                                                                                 凌晨两点的东郊记忆

                                                                                                 提前做完不用加班

                                                                                                 一次成图

                                                                                                 加班都是自找的

                                                                                                 拖延症要不得

                                                                                                 深图远虑

                                                                                                 发个对象更高效

                                                                                                 时光隧道

                                                                                                 早点早点

                                                                                                 办法总比困难多

                                                                                                 沟通才能高效

                                                                                                 高效审图之疫情监测站

                                                                                                 神奇的插件

  • 成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号楼
  • 028-8667 4996 hr@kuantown.com
  • © 2020 四川观堂建筑工程设计股份有限公司,保留所有权利